Service

Grundvallning: 200 kr
+ Glidvallning:
 100 kr
Kostnad för valla tillkommer

Stålsickling: 300 kr
Sickling, borstning, polering samt rillning
+ Vallning med HF-Valla: 100 kr

Spannmätning: 1 par 80 kr 2 par 100 kr

Rengöring: 50 kr

TapeGRIP100 kr

Allmänservice/ ReparationPris efter överenskommelse